Celleforandringer

 

 

Celleforandringer på livmoderhalsen

Hvad betyder forandringer i celleprøven fra livmoderhalsen?

I Danmark er det vedtaget at tilbyde kvinder screening for livmoderhalskræft.

Screening betyder, at man tilbyder alle kvinder en celleprøve fra livmoderhalsen, og ud fra resultatet af denne udvælges de kvinder, som bør undersøges nærmere. Herved kan man finde og behandle forstadier til kræft, inden de udvikler sig til  kræft. Screeningsprogrammet har nedbragt hyppigheden af livmoderhalskræft betydeligt.

Mistanke om celleforandringer behøver ikke at være forstadier til kræft, men kan skyldes infektion eller heling efter tidligere infektion. Egentlige celleforandringer er ikke det samme, som at du har kræft – men alene et fingerpeg om, at der kan være forstadier (dysplasi), som bør behandles. Det er undersøgelsen hos gynækologen, der afgør, om du har forstadier eller ej.

Hvad kommer forstadierne af?

For at livmoderhalskræft og forstadierne hertil kan opstå, kræves infektion med et virus kaldet HPV, Humant Papilloma Virus, som er et meget almindeligt virus. Man regner med, at op til 80% af alle kvinder får denne infektion på ét eller andet tidspunkt i deres liv. I langt de fleste tilfælde forsvinder virus uden at give anledning til symptomer, men hos nogle bliver infektionen kronisk. Det er denne kroniske betændelsestilstand, som kan give celleforandringer. Kønsvorter skyldes også HPV men er oftest af en type, som ikke medfører risiko for livmoderhalskræft.

Hvorledes bliver man smittet med HPV?

HPV smitter ved samleje. Infektionen er ofte usynlig hos både kvinder og mænd og kan have været tilstede i årevis, inden den giver anledning til celleforandringer. Det kan således ikke afgøres, hvornår og af hvem du er smittet.

Hvad sker der hos gynækologen?

Undersøgelsen for celleforandringer (KBC) består af:

  • Undersøgelse af livmodermunden med et undersøgelsesmikroskop, et kolposkop, hvor der ses efter forandringer i slimhinden.
  • Lokalbedøvelse af livmodermunden .
  • Der skrabes væv fra livmoderhalskanalen og tages vævsprøver (”billetklip”) fra de områder på livmodermunden, hvor celleforandringerne mistænkes. Der tages under alle omstændigheder prøver, selvom der ikke ses slimhindeforandringer.

Det bløder altid efter vævsprøvetagningen. Afhængig af blødningen kan du få lagt en tampon i skeden. Denne tampon udgøres af en smal gazestrimmel, som er fugtet med saltvand. Du må fjerne tamponen 2 – 6 timer efter. Lad være med at smide gazen i toilettet. Bedømmes blødningen som mere end normal, kan der blive sat et sting eller to. Tråden går i opløsning af sig selv i løbet af 10-14 dage.

Hvad skal man passe på efter undersøgelsen?

Efter undersøgelsen er der nogle sår på livmoderhalsen, der kan bløde et par dage. Blødningen bør ikke overstige en menstruation i styrke, og den skal aftage dag for dag. Indtil ophør af blødning bør du ikke bruge tampon, tage karbad, gå i svømmehal eller bade i havet.

Ved samleje anbefales kondom. Herudover kan du leve helt, som du plejer.

Hvis du i dagene efter undersøgelsen oplever

  • kraftig blødning
  • ildelugtende udflåd
  • feber

bør du kontakte klinikken. I weekender kontaktes en skadestue på et sygehus med en gynækologisk afdeling.

På undersøgelsesdagen bør du ikke cykle eller køre knallert, og hvis du har tungt arbejde, bør du tage fri.

Ved planlagte rejser efter KBC, skal du have en forhåndsgodkendelse fra din rejseforsikring.

Hvad sker der herefter?

Vævsprøverne bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse, og svaret vil foreligge i løbet af 1-2 uger. Husk at ringe for prøvesvar ca 10 dage efter. Hvis der er forstadier, vil disse blive graderet efter, hvor svære de er: Lette, moderate, svære og meget svære.

Hos 2 ud af 3 kvinder forsvinder lette celleforandringer af sig selv i løbet af 8-12 måneder. Får du konstateret lette celleforandringer, er der ingen grund til at behandle dig her og nu, men blot kontrollere dig med ny prøve efter 12 måneder hos din egen læge. Ved mellemsvære celleforandringer, vil man ofte se det an, blot kontrollere med  nye vævsprøver efter 6 måneder. Behandlingen af mellemsvære celleforandringer kommer an på ønsket om fremtidig graviditet og fødsel samt alder.

KEGLEOPERATION (KONUS)

Har du  svære eller meget svære forstadier, bør disse fjernes ved en kegleoperation. Ved hjælp af en lille el-slynge udskæres et vævsstykke, som indeholder livmodermunden og den nederste del af livmoderhalskanalen. Denne operation kan foregå hos os i samme slags lokalbedøvelse som ved vævsprøverne.

Efter kegleoperationen

De færreste får ondt, når lokalbedøvelsen holder op med at virke

Nogle kan opleve menstruationslignende ubehag, som kan klares med et par Panodil eller en gigttablet.

Du vil kunne forvente sparsom blødning og udflåd (sårvæske) i et par uger efter indgrebet. Efter operationen vil der være et sår på livmoderhalsen, som heler i løbet af 12-14 dage, hvor sårskorpen kan falde af. Der kan komme lidt mørkt/sort væv ud af skeden, hvilket er helt normalt. I denne periode bør du undgå samleje, cykling, svømning, aerobic, løb, skiløb og ridning.

Ellers er forholdsreglerne de samme som efter vævsprøvetagningen.

En kegleoperation påvirker ikke seksuallivet eller muligheden for opnåelse eller gennemførelse af graviditet.

Man bør sygemelde sig de første par dage. Ved tungt arbejde 1 uge.

Husk at ringe til os for prøvesvar 8 dage efter, hvor vi så planlægger de fremtidige kontroller.

Ved rejser efter keglesnit skal din rejseforsikring kontaktes.

Kontrol 

Den udskårne vævskegle sendes til mikroskopisk undersøgelse for at se, om alle forandringerne er fjernet. Er alle celleforandringer fjernet, vil du skulle gå tilbage til egen læge mhp. smear (celleprøve) efter 6 måneder.

Er alle forandringer ikke fjernet, skal du kontrolleres i klinikken efter 6 måneder. Selv i disse tilfælde er det sjældent nødvendigt med yderligere behandlinger.

Med venlig hilsen

Helle Kirkeby, speciallæge i gynækologi