PCO

PCO(s)

Symtomer:

  • Blødningsforstyrrelser – oftest lange intervaller, men korte intervaller ses.
  • Manglende ægløsning.
  • Barnløshedsproblemer.
  • Tendens til akne og behåring på uønskede steder så som i ansigtet, maven samt på indersiden af lårene. Behåringsproblemet afhænder af personens følsomhed for mandlingt kønshormon i bl.a. hårrødderne.
  • Som led i PCOS ses overvægt og øget risiko for udvikling af sukkersyge af typen, der kaldes gammelmandssukkersyge.
  • Ca 50% af kvinder med PCOS har overvægt, og vægtøgning forværrer ofte tilstanden, ligesom vægttab bedrer den.

Blødningsforstyrrelser – et almindeligt symptom

Kvinder med PCOS har ofte blødningsforstyrrelser, som i øvrigt kan variere igennem livet. Man kan groft set dele kvinder med blødningsforstyrrelser ind i to grupper – de normalvægtige og de overvægtige.

De normalvægtige

Disse kvinder med PCOS har ofte lavt østrogen niveau, idet et muligt forhøjet mandligt kønshormon ikke omdannes til østrogen i det sparsomme fedtvæv. Ved skanning findes ofte en tynd livmoderslimhinde, og der kan ses meget lange menstruationsintervaller eller helt udeblivende menstruationer. Det kan dog paradoksalt også ses, at intervallerne bliver meget korte. De normalvægtige kvinder med PCOS har ikke øget risiko for sukkersyge eller hjerte-kar sygdomme.

De overvægtige

Har ofte betydelig omdannelse af androgener til østrogener i fedtvævet og får derved forhøjet total mængde østrogen. De bløder ofte med lange eller uregelmæssige intervaller, men har sjældent helt ophør med menstruationerne. Ved skanning findes ofte en tyk slimhinde i livmoderen.

Risiko for følgesygdomme

Det ser ud til at specielt overvægtige med PCO løber en risiko for udvikling af følgesygdomme. Sukkersyge ses hyppigere hos kvinder med overvægt og PCOS. Tilstanden kan specielt bedres/undgås ved vægtnormalisering. Hjerte-kar sygdomme forekommer tilsyneladende også hyppigere, og behandlingen rettes mod en normalisering af risikofaktorerne (cholesterol, rygning, motion, vægt).

Livmoderkræft ses med ganske lav hyppighed hos kvinder før overgangsalderen. Blandt disse få kvinder er der flere overvægtige med PCOS og manglende blødninger.

Behandlingen rettes mod normalisering af blødningsmønstret, så der opnås regelmæssig udskillelse af slimhinden ved menstruationerne.