Medicinsk abort

 

 

Medicinsk abort før uge 8 og 6 dage.  

Hvem kan få en abort?

Hvis du har bopæl i Danmark, har du ret til at få en abort inden udgangen af 12. svangerskabsuge, regnet fra den sidste menstruations 1. dag.

Hvis du er mere end 12 uger henne, kan du under særlige omstændigheder få en abort, hvis du får tilladelse fra Regionens Samråd.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre (eller værge) give samtykke. Under særlige omstændigheder kan samtykke erstattes af en tilladelse fra Regionens Samråd.

Hvad er en medicinsk abort?

Skal foregå inden graviditetsuge 8 + 6 dage.

Ved en medicinsk abort afbrydes graviditeten med 2 slags medicin.

Ved det 1. fremmøde indtager du en pille. Den hæmmer hormonet progesteron, som er nødvendigt for, at graviditeten kan fortsætte.

Dagen efter skal der lægges 4 piller op i din skede. Pillerne indeholder et hormon, som får livmoderen til at trække sig sammen, så den tømmer sig.

Sygemelding er oftest nødvendig i ca. 1-2 dage.

Dag 1. Første møde:

Først får du foretaget en ultralydsskanning. Den afgør, hvor langt du er henne i graviditeten.

Herefter får du udleveret en pille, og når du har indtaget den, er aborten sat i gang.

Herefter er det nødvendigt, at du gennemfører resten af behandlingen. Ellers kan graviditeten fortsætte, og tabletten kan medføre fosterskader.

Ubehag:

Du vil sandsynligvis ikke opleve ubehag efter at have taget pillen, men enkelte får kvalme.

Blødning:

Nogle kvinder begynder at bløde, inden behandlingen fortsætter. Blødningen er som ved menstruation, og du kan få smerter, der minder om menstruationssmerter. Hvis smerterne er kraftige, anbefaler vi, at du tager 2 tabl. Ipren 200 mg  (400 mg) efter behov med 6 timers mellemrum. Ipren kan købes på apoteket uden recept.

Dag 2. I eget hjem:

Tidligst 24 timer, men inden for 48 timer, lægger du selv 4 piller op i skeden og indtager 2 smertestillende tabl. Ipren 200 mg. Senere på dagen og om aftenen må du gerne tage yderligere 2 tabl. Ipren 200 mg. Kan evt. suppleres med tabl. Paracetamol 500 mg x 2, hver 6. time max x 4 i døgnet.

90% begynder at bløde på dagen efter oplægningen.

Ubehag:

Efter pillerne er lagt op, kan du få hovedpine, menstruationslignende smerter, kvalme, diaré eller kaste op. Det oplever nogle kvinder, men ikke alle.

Blødning:

Blødningen kan være noget kraftigere end en menstruation, og der kan være klumper i blodet. Desuden får du menstruationslignende smerter, når livmoderen begynder at trække sig sammen. 90 % aborterer inden for 1 døgn , men blødningen kan komme nogle dage senere.

Hvis du planlægger at bruge p-piller efter aborten, skal du begynde med p-pillerne den dag ( evt om aftenen ) du lægger pillerne op i skeden.

Dag 3:

Du kan ringe til klinikken på vores akuttlf. 50 83 80 30 mellem 9-12, hvis du bliver i tvivl om noget, eller der opstår uventede problemer.

Hvis du ikke har blødt inden for de første par dage, efter pillerne er lagt op, vil du få besked om den videre plan. De fleste bløder inden for 1 døgn, andre efter 2-3 dage. Hvis blødningen stadigvæk udebliver, kan du tage kontakt til os.

Ved komplikationer (for kraftig blødning, almen utilpashed, mange smerter eller feber) udenfor klinikkens åbningstid kontaktes:

Hvidovre Hospital, tlf. 38623862, spørg efter akut gynækologisk rådgivning

Rigshospitalet,  tlf. 35453545, spørg efter akut gynækologisk rådgivning

Efter aborten:

Du behøver ikke at sygemelde dig.

Blødning:

Det er normalt at bløde op til 3 uger. I starten kraftigt, senere kun svag blødning. Enkelte kan bløde i op til 4 uger. Mens du bløder, anbefaler vi, at du bruger bind og ikke tampon. Du kan tage brusebad, men ikke karbad eller havbad. Du tilrådes at vente med samleje, til du ikke bløder længere.

Der er en øget risiko for underlivsbetændelse, hvis man ikke tømmer livmoderhulen helt.

Kontrol:

8-14 dage efter kommer du igen til ny ultralydsskanning. Undersøgelsen skal kontrollere, at graviditeten er afsluttet.

Kun i få tilfælde (4%) er det nødvendigt at få foretaget en udskrabning på hospitalet.

Med venlig hilsen

Helle Kirkeby, speciallæge i gynækologi