Tidsbestilling/kontakt

Tidsbestilling/kontakt:

Konsultation på telefon 32523033 efter aftale.

TELEFONTID MANDAG – TORSDAG KL. 9-12

HUSK MUNDBIND TIL BRUG I VENTEVÆRELSET

Tider kan først gives til gruppe 1 -patienter, EFTER vi har modtaget henvisning fra egen læge.

Gruppe 2 patienter og private patienter modtages uden henvisning.

Enkelte svar kan gives på mail via www.laegevejen.dk. Her benyttes den login kode, du har fået fra os eller fra din egen læge.

Det er muligt at bestille tid via www.laegevejen.dk, hvis man har en henvisning fra egen læge.

HUSK SYGESIKRINGSKORT

Afbud bedes meddelt dagen før, evt. kan der lægges besked på telefonsvareren.