Cystoskopi

Cystoskopi (kikkertundersøgelse af blæren) 

Formål:

Formålet med kikkertundersøgelsen er af undersøge blærens slimhinde for sår, udposninger, polypper, stendannelse og kræft.

Undersøgelsen:

Undersøgelsen foregår med dig liggende på det gynækologisk leje, inden da bedes du tømme blæren. Før undersøgelsen vaskes urinrørsåbningen, og der indsprøjtes lokalbedøvende gel i urinrøret. Undersøgelsesinstrumentet hedder et cystoskop ogbestår af et tyndt metalrør, som indeholder kanaler til lys og til kikkert. Cystoskopet indføres gennem urinrøret, og der fyldes 100-200 ml saltvand ind i blæren. Dette gøres for at udspile blærens væg, der ellers vil klappe sammen. Blærevæggen og indmundingen af urinlederne ses efter. Efter undersøgelsen trækkes cystoskopet ud . Undersøgelsen tager som regel mellem 5 og 10 min.

Efter undersøgelsen:

Du taler med mig om resultatet af undersøgelsen – og hvad det betyder for eventuelle yderligere undersøgelser/behandling. Du vil det næste døgn have fornemmelse af at skulle lade vandet. Dette skyldes påvirkningen af urinrøret med cystoskopet. Jeg vil anbefale, at du drikker rigeligt for at skylle blæren igennem – og derved nedsætte risikoen for urinvejsinfektion. I tilfælde af tegn på infektion de følgende dage bedes du gå til din praktiserende læge for at få undersøgt urinen.